COleServerDoc::OnShowControlBars

wirtualne nieważne OnShowControlBars ( CFrameWnd *pFrameWnd, BOOL bShow );

Parametry

pFrameWnd

Wskaźnik, aby oknie ramki których paski kontroli powinny być ukryte lub pokazano.

bShow

Określa, czy formant paski są wyświetlane lub ukryte.

Uwagi

Ramach wymaga tej funkcji, aby pokazać lub ukryć aplikacji serwera kontroli paski skojarzone z okna ramki zidentyfikowane przez pFrameWnd. Domyślna implementacja wylicza wszystkie paski kontroli własnością tego okna ramki i ukrywa lub pokazuje ich.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ActivateInPlace, COleServerDoc::OnReactivateAndUndo, COleServerDoc::OnFrameWindowActivate, COleServerDoc::IsInPlaceActive

Index