COleServerDoc::OnSetItemRects

wirtualne nieważne OnSetItemRects ( LPCRECT lpPosRect, LPCRECT lpClipRect );

Parametry

lpPosRect

Wskaźnik do struktury RECT lub obiekt CRect , który określa okna w miejscu ramki na położenie względem obszaru klienta aplikacji kontenera.

lpClipRect

Wskaźnik do struktury RECT lub obiekt CRect , który określa Prostokątny wycinek okna w miejscu ramki względem obszaru klienta aplikacji kontenera.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję do pozycji okna Ramka edycji w miejscu w aplikacji kontenera ramki okna. Zastąpić tę funkcję do aktualizacji współczynnik powiększenia widoku, jeśli to konieczne.

Ta funkcja jest zazwyczaj nazywana w odpowiedzi na zaproszenie RequestPositionChange , chociaż może być wywołana w dowolnym czasie przez kontener do żądania zmiany położenia elementu w miejscu.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::RequestPositionChange, COleIPFrameWnd::RepositionFrame, COleClientItem::SetItemRects, COleServerDoc::GetZoomFactor

Index