COleServerDoc::OnSetHostNames

wirtualne nieważne OnSetHostNames ( LPCTSTR lpszHost, LPCTSTR lpszHostObj );

Parametry

lpszHost

Wskaźnik na ciąg znaków, który określa nazwę aplikacji kontenera.

lpszHostObj

Wskaźnik na ciąg znaków, który określa nazwę kontenera dla dokumentu.

Uwagi

Wywołana w ramach kontenera ustawia lub zmienia nazwy hosta dla tego dokumentu. Domyślna implementacja zmiany tytułu dokumentu dla wszystkich widoków odnoszące się do tego dokumentu.

Zastąpić tę funkcję, jeśli aplikacja ustawia tytuły poprzez mechanizm różnych.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleClientItem::SetHost&Names

Index