COleServerDoc::OnGetEmbeddedItem

wirtualne COleServerItem * OnGetEmbeddedItem ( ) = 0;

Wartość zwracany

Wskaźnik elementu reprezentujący cały dokument; NULL Jeśli operacja nie powiodła się.

Uwagi

Wywołana w ramach jeżeli aplikacji kontenera wywołuje aplikacji serwera, aby utworzyć lub edytować element osadzonych. Jest implementacja nie domyślne. Należy zastąpić ta funkcja zwraca element, który reprezentuje całego dokumentu. Ta zwraca wartość powinna być obiektem COleServerItem-klasy.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem, COleServerItem

Index