COleServerDoc::OnFrameWindowActivate

wirtualne nieważne OnFrameWindowActivate ( BOOL bActivate );

Parametry

bActivate

Określa, czy okno ramek ma zostać uaktywniona lub zdezaktywowane.

Uwagi

Ramach wymaga tej funkcji aplikacji kontenera ramki okien jest aktywowany lub zdezaktywowane.

Domyślna implementacja anuluje wszelkie tryby pomocy, które okno ramek może być. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przeprowadzić specjalne przetwarzania, gdy okno ramek jest aktywowany lub zdezaktywowane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł aktywacji w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::OnDocWindowActivate

Index