COleServerDoc::OnDocWindowActivate

wirtualne nieważne OnDocWindowActivate ( BOOL bActivate );

Parametry

bActivate

Określa, czy okno dokumentu ma zostać uaktywniona lub zdezaktywowane.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję do uaktywniania lub dezaktywowania okna dokument do edycji w miejscu. Domyślna implementacja usuwa lub dodaje elementy interfejsu użytkownika na poziomie ramki jako właściwe. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz wykonać dodatkowe akcje, gdy dokument zawierający element jest aktywowany lub zdezaktywowane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł aktywacji w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ActivateInPlace, COleServerDoc::OnReactivateAndUndo, COleServerDoc::OnShowControlBars, COleServerDoc::OnDeactivateUI, COleServerDoc::OnFrameWindowActivate, COleIPFrameWnd

Index