COleServerDoc::OnDeactivateUI

wirtualne nieważne OnDeactivateUI ( BOOL bUndoable );

Parametry

bUndoable

Określa, czy zmian edycyjnych można cofnąć.

Uwagi

Wywoływana, gdy użytkownik dezaktywuje elementu, który został aktywowany w miejscu. Ta funkcja przywraca interfejsu użytkownika aplikacji kontenera do stanu pierwotnego, ukrywanie wszelkich menu i inne formanty, które zostały utworzone dla aktywacji w miejscu.

Ramach zawsze ustawia bUndoable na FALSE. Jeśli serwer obsługuje cofania i jest operacją, która może zostać cofnięte, wymagają wykonania klasa bazowa z bUndoable ustawiona na wartość TRUE.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::OnDeactivate

Index