COleServerDoc::OnDeactivate

wirtualne nieważne OnDeactivate ( );

Uwagi

Wywołany w ramach, kiedy użytkownik dezaktywuje elementu osadzonego lub połączonego, który jest obecnie w miejsce aktywne. Funkcja ta przywraca interfejsu użytkownika aplikacji kontenera do stanu pierwotnego i niszczy wszystkie menu i inne formanty, które zostały utworzone dla aktywacji w miejscu.

Informacje o stanie Cofnij powinny zostać bezwarunkowo zwolnione w tym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł aktywacji w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ActivateInPlace, COleServerDoc::OnDeactivateUI, COleServerDoc::DestroyInPlaceFrame

Index