COleServerDoc::OnClose

wirtualne nieważne OnClose ( OLECLOSE dwCloseOption );

Parametry

dwCloseOption

Wartości z wyliczenia OLECLOSE. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołana w ramach kontener żądania, zamknięcie dokumentu serwera. Domyślna implementacja wywołuje CDocument::OnCloseDocument.

Aby uzyskać więcej informacji i dodatkowe wartości, zobacz OLECLOSE w dokumentacji OLE.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleException, CDocument::OnCloseDocument

Index