COleServerDoc::NotifyClosed

nieważne NotifyClosed ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do powiadamiania pozwalającą zamknięcie dokumentu. Jeśli użytkownik wybierze polecenie Zamknij w menu Plik, NotifyClosed jest wywoływana przez COleServerDocrealizacji funkcji członek OnCloseDocument . W kontenerze napisanych z biblioteki klas Microsoft Foundation wywoływana jest funkcja Członkowskie OnChange o COleClientItem.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerDoc::&NotifyChanged, COleServerDoc::NotifySaved, COleClientItem::OnChange, CDocument::OnCloseDocument

Index