COleServerDoc::NotifyChanged

nieważne NotifyChanged ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby powiadomić wszystkie połączone elementy połączone z dokumentu, że dokument został zmieniony. Zazwyczaj można nazwać tę funkcję po użytkownik zmieni niektóre atrybut globalny, takich jak wymiary dokumentu serwera. Jeśli element OLE jest połączony dokument z automatycznego łącza, element jest aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian. W kontenerze napisanych z biblioteki klas Microsoft Foundation wywoływana jest funkcja Członkowskie OnChange o COleClientItem.

Uwaganbsp;  Ta funkcja jest włączone dla zachowania zgodności z OLE 1. &Nowe aplikacje powinny używać UpdateAllItems.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;OleServerDoc::&NotifyClosed, COleServerDoc::NotifySaved, COleClientItem::OnChange

Index