COleServerDoc::IsInPlaceActive

BOOL IsInPlaceActive ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt COleServerDoc jest aktywny w miejscu; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa IsInPlaceActive , aby ustalić, czy element jest obecnie w stanie aktywnym w miejscu.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnActivate, COleServerDoc::OnReactivateAndUndo, COleServerDoc::ActivateInPlace

Index