COleServerDoc::IsEmbedded

BOOL IsEmbedded ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt COleServerDoc jest dokumentem, który reprezentuje obiekt osadzony w pojemniku; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa IsEmbedded , aby określić, czy dokument reprezentuje obiekt osadzony w pojemniku. W przypadku dokumentu wczytanego z pliku nie jest osadzony, chociaż mogą być manipulowane przez aplikację kontenera jako łącze. Dokument, który jest osadzanie w dokumencie kontenera jest uważana za osadzone.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index