COleServerDoc::GetItemClipRect

nieważne GetItemClipRect ( LPRECT lpClipRect ) Stała;

Parametry

lpClipRect

Wskaźnik do struktury RECT lub obiektu CRect do otrzymywania współrzędne Prostokątny wycinek elementu.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetItemClipRect , aby uzyskać prostokątny wycinek współrzędne elementu, który jest edytowany w miejscu. Współrzędne są piksele względem obszaru klienckiego okna aplikacji kontenera.

Rysunek nie powinno występować poza prostokąta przycinania. Zazwyczaj rysunek jest automatycznie ograniczany. Ta funkcja służy do określenia, czy użytkownik zostały przewinięte poza widocznej częoci dokumentu; Jeśli tak, przewiń listę w dokumencie kontenera potrzebne przez wywołanie ScrollContainerBy.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::GetItemPosition, COleServerDoc::ScrollContainerBy

Index