COleServerDoc::GetEmbeddedItem

COleServerItem * GetEmbeddedItem ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik elementu reprezentujący cały dokument; NULL Jeśli operacja nie powiodła się.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik do elementu reprezentujący cały dokument. Wywołuje COleServerDoc::OnGetEmbeddedItem, wirtualny funkcji nie Domyślna implementacja.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::OnGetEmbeddedItem

Index