COleServerDoc::GetDocObjectServer

wirtualne CDocObjectServer * GetDocObjectServer ( LPOLEDOCUMENTSITE pSite );

Wartość zwracany

Wskaźnik CDocObjectServer; NULL Jeśli operacja nie powiodła się.

Parametry

pSite

Wskaźnik do interfejsu IOleDocumentSite , która połączy ten dokument do serwera.

Uwagi

Zastąpić funkcja ta służy do tworzenia nowego elementu CDocObjectServer i zwrócić wskaźnika. Po uaktywnieniu serwera obiektów DocObject, zwrot nie-PUSTEGO wskaźnika pokazuje, że klient może obsługiwać DocObjects. Domyślna implementacja zwraca wartość NULL.

Typowe wdrożenia dla dokumentu, który obsługuje DocObjects będzie po prostu przydzielić nowy obiekt CDocObjectServer i powrócić do rozmówcy. Na przykład:

CDocObjectServer * COleServerDoc::GetDocObjectServer(LPOLEDOCUMENTSITE pSite)
{
   zwraca nowy CDocObjectServer (tej, pSite);
}

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServer::CDocObjectServer

Index