COleServerDoc::DiscardUndoState

BOOL DiscardUndoState ( );

Wartość zwracany

Różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Uwagi

Jeśli użytkownik wykonuje operację edycji, która nie może być cofnięte, wywołanie tej funkcji, aby wymusić aplikacji kontenera do odrzucenia jego informacje o stanie Cofnij.

Funkcja ta zapewnia, że serwery obsługujące cofania można zwolnić zasoby, które w przeciwnym razie mogłoby być wykorzystane przez informacje cofania Państwa, które nie mogą być używane.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::OnReactivateAndUndo

Index