COleServerDoc::DestroyInPlaceFrame

wirtualne nieważne DestroyInPlaceFrame ( COleIPFrameWnd * pFrame );

Parametry

pFrame

Wskaźnik, aby oknie w miejscu ramki do zniszczenia.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję do zniszczenia okna programu w miejscu ramki i przywrócić serwer aplikacji dokumentu okno stan przed aktywacją w miejscu.

To jest zaawansowanym wykonać.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::CreateInPlaceFrame

Index