COleServerDoc::DeactivateAndUndo

BOOL DeactivateAndUndo ( );

Wartość zwracany

Różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli obsługuje aplikację cofnąć, a użytkownik wybierze cofania po aktywacji elementu, ale przed jego edycji. Jeżeli aplikacji kontenera napisano, że za pomocą Microsoft Biblioteka klas Fundacji, w wywołaniu tej funkcji powoduje, że COleClientItem::OnDeactivateAndUndo zwaną, która dezaktywuje interfejs użytkownika serwera.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnDeactivateAndUndo

Index