COleServerDoc::CreateInPlaceFrame

wirtualneCOleIPFrameWnd *CreateInPlaceFrame (CWnd * pParentWnd );

Wartość zwracany

Wskaźnik w miejsce ramki okna lub NULL jeśli nie powiedzie.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik do aplikacji kontenera nadrzędnego okna.

Uwagi

Ramach wymaga tej funkcji do tworzenia okna ramkę do edycji w miejscu. Domyślna implementacja używa informacji określonych w szablonie dokumentu, aby utworzyć ramkę. Widok używany jest widok pierwszy utworzony dla dokumentu. Ten widok jest tymczasowo odłączony z oryginalną ramką i dołączony do nowo utworzonego ramki.

To jest zaawansowanym wykonać.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::DestroyInPlaceFrame

Index