COleServerDoc::COleServerDoc

COleServerDoc ( );

Uwagi

Tworzy obiekt COleServerDoc bez połączenia z OLE systemowej biblioteki DLL. Należy wywołać COleLinkingDoc::Register otworzyć łączności z OLE. Jeśli używasz COleTemplateServer w aplikacji, COleLinkingDoc::Register jest wywoływana dla Ciebie przez wykonania COleLinkingDoc OnNewDocument, OnOpenDocumenti OnSaveDocument.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleLinkingDoc::Register

Index