COleServerDoc::ActivateInPlace

BOOL ActivateInPlace ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; w przeciwnym razie 0, który wskazuje, że element jest całkowicie otwarte.

Uwagi

Aktywuje element do edycji w miejscu.

Ta funkcja wykonuje wszystkie działania niezbędne dla aktywacji w miejscu. To tworzy okno w miejscu ramki, uaktywnia go i rozmiarach do elementu, konfiguruje udostępnionego menu i inne formanty, przewinięty element i ustawia fokus do okna w miejscu ramki.

Ta funkcja jest wywoływana przez Domyślna implementacja COleServerItem::OnShow. Wywołanie tej funkcji, jeśli aplikacja obsługuje innego zlecenia dla aktywacji w miejscu (na przykład gry).

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnShow

Index