COleSafeArray

Klasa COleSafeArray jest klasą do pracy z tablicami dowolnego rodzaju i wymiaru. COleSafeArray pochodzi z strukturze OLE WARIANTU . Funkcje składowe OLE SAFEARRAY są dostępne za pośrednictwem COleSafeArray, jak również zestaw funkcje składowe specjalnie dla tablice jednowymiarowe bajtów.

# include lt;afxdisp.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też COleVariant, CRecordSet, CDatabase

Index