COleSafeArray::Unlock

nieważne Odblokować ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji zmniejszyć liczba blokad tablicy, więc może być zwolniona lub zmiana rozmiaru. Ta funkcja jest wywoływana po zakończeniu dostęp do danych w tablicy. W przypadku błędu generuje COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Lock, SafeArrayUnlock

Index