COleSafeArray::UnaccessData

nieważne UnaccessData ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji dekrementacja liczba blokad tablicy i unieważnia wskaźnik pobierane przez AccessData. W przypadku błędu funkcja generuje COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::AccessData, SafeArrayUnaccessData

Index