COleSafeArray::ResizeOneDim

nieważne ResizeOneDim ( DWORD dwElements );

Parametry

dwElements

Liczba elementów w Jednowymiarowa tablica bezpieczna.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić liczbę elementów w obiekcie COleSafeArray jednowymiarowe. W przypadku błędu funkcja generuje COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Redim, COleSafeArray::GetOneDimSize, COleSafeArray::CreateOneDim, SafeArrayRedim

Index