COleSafeArray::Redim

nieważne Redim ( SAFEARRAYBOUND * psaboundNew );

Parametry

psaboundNew

Wskaźnik do nowej tablicy bezpiecznej związany struktury zawierające nową macierz powiązany. Może być zmieniane tylko najmniej znaczący wymiar tablicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić najmniej znaczący (prawej) granica tablicy bezpiecznej. W przypadku błędu funkcja generuje COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Create, COleSafeArray::GetDim, COleSafeArray::ResizeOneDim, SafeArrayRedim

Index