COleSafeArray::PutElement

nieważne PutElement ( długo * rgIndices, elementem LPVOID pvData );

Parametry

rgIndices

Wskaźnik do tablicy indeksów dla każdego wymiaru tablicy.

pvData

Wskaźnik do danych, aby przypisać do tablicy. Wariantu typu VT_DISPATCH, VT_UNKNOWNi VT_BSTR są wskaźniki i nie wymagają innego poziomu pośrednia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przypisywania pojedynczego elementu w tablicy. Ta funkcja automatycznie wywołania funkcji Windows SafeArrayLock i SafeArrayUnlock przed i po przypisaniu elementu. Jeśli element danych jest ciągiem, obiektu lub wariant, funkcja poprawnie ją kopiuje i jeśli istniejącego elementu jest ciągiem, obiektu lub wariant, jest prawidłowo czyszczone.

Należy pamiętać, że może mieć wiele zamków na tablicy, więc można umieścić elementów w tablicy, gdy tablica jest zablokowany przez innych operacji.

W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::GetElement, SafeArrayPutElement

Index