COleSafeArray::PtrOfIndex

nieważne PtrOfIndex ( długo * rgIndices, void ** ppvData );

Parametry

rgIndices

Tablica wartości indeksu, które identyfikują element tablicy. Należy określić wszystkie indeksy dla elementu.

ppvData

Na powrót wskaźnik do elementu identyfikowane według wartości w rgIndices.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca wskaźnik element określony przez wartości indeksu.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  SafeArrayPtrOfIndex

Index