COleSafeArray::operator LPVARIANT

podmiot gospodarczy LPVARIANT ( );

Uwagi

Wywołanie tego operatora odlewania dostęp do podstawowej struktury wariant dla tego obiektu COleSafeArray.

Należy pamiętać, że zmiana wartości typu Wariant struktury dostęp przez wskaźnik zwracana przez tę funkcję zmieni wartość tego obiektu COleSafeArray.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index