COleSafeArray::operator LPCVARIANT

podmiot gospodarczy LPCVARIANT ( ) Stała;

Uwagi

Wywołanie tego operatora odlewania dostęp do podstawowej struktury wariant dla tego obiektu COleSafeArray.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index