COleSafeArray::operator ==

BOOL podmiot gospodarczy == ( Stała S&AFEARRAYamp; saSrc ) const;

BOOL podmiot gospodarczy == ( LPCSAFEARRAY pSrc ) Stała;

BOOL podmiot gospodarczy == ( Stała COleSafe&Arrayamp; saSrc ) const;

BOOL podmiot gospodarczy == ( Stała V&ARIANTamp; varSrc ) const;

BOOL podmiot gospodarczy == ( LPCVARIANT pSrc ) Stała;

BOOL podmiot gospod&arczy == ( Stała COleVariantamp; varSrc ) const;

Uwagi

Ten operator porównuje dwie tablice (tabliceSAFEARRAY, wariant, COleVariantlub COleSafeArray ) i zwraca wartość różną od zera, jeśli są one równe; przeciwnym razie 0. Dwie tablice są równe, jeżeli mają one równej liczby wymiarów, równe rozmiar każdego wymiaru i elementu równego wartości.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index