COleSafeArray::operator =

COleSafeArrayamp; podmiot gospodarczy = ( Stała COleSafeArray & saSrc );

COleSafeArrayamp; podmiot gospodarczy = ( Stała WARIANTU & varSrc );

COleSafe&Arrayamp; podmiot gospodarczy = ( LPCVARIANT pSrc );

COleSafeArrayamp; podmiot gospodarczy = ( Stała COleVariant & varSrc );

Uwagi

Te operatory przypisania przeciążony skopiować wartość źródłową do tego obiektu COleSafeArray . Krótki opis każdego operatora następuje:

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  VariantCopy

Index