COleSafeArray::Lock

nieważne Lock( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zwiększyć licznik blokad tablicy i umieść wskaźnik do danych tablicy w deskryptorze tablicy. W przypadku błędu generuje COleException.

Wskaźnik w deskryptorze tablicy zachowuje ważność do czasu odblokowania jest wywoływana. Można zagnieżdżać wywołań blokady ; wymagane są równe liczba połączeń w celu odblokowania.

Tablica nie może zostać usunięty, natomiast jest on zablokowany.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Unlock, SafeArrayLock

Index