COleSafeArray::GetUBound

nieważne GetUBound ( DWORD dwDim, długo * pUBound );

Parametry

dwDim

Wymiaru tablicy, dla których uzyskanie Górne.

pUBound

Wskaźnik do lokalizacji, aby zwrócić Górne.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca Górna granica dla każdego wymiaru tablicy bezpiecznej. W przypadku błędu funkcja generuje COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::GetLBound, SafeArrayGetUBound

Index