COleSafeArray::GetOneDimSize

DWORD GetOneDimSize ( );

Wartość zwracany

Liczba elementów w Jednowymiarowa tablica bezpieczna.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca liczbę elementów w obiekcie COleSafeArray jednowymiarowy.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::CreateOneDimSize, COleSafeArray::ResizeOneDim, SafeArrayRedim

Index