COleSafeArray::GetLBound

nieważne GetLBound ( DWORD dwDim, długo * pLBound );

Parametry

dwDim

Wymiaru tablicy, dla których mają być pobrane dolną granicą.

pLBound

Wskaźnik położenia zwraca dolną granicą.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca dolną granicą dowolnego wymiaru obiektu COleSafeArray . W przypadku błędu funkcja generuje COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::GetUBound, SafeArrayGetLBound

Index