COleSafeArray::GetElemSize

DWORD GetElemSize ( );

Wartość zwracany

Rozmiar, w bajtach, elementów tablicy bezpiecznej.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar elementu w obiekcie COleSafeArray.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::GetDim, SafeArrayGetElemSize

Index