COleSafeArray::GetElement

nieważne GetElement ( długo * rgIndices, void * pvData );

Parametry

rgIndices

Wskaźnik do tablicy indeksów dla każdego wymiaru tablicy.

pvData

Wskaźnik do lokalizacji, aby umieścić element tablicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania pojedynczego elementu tablicy bezpiecznej. Ta funkcja automatycznie wywołania funkcji windows SafeArrayLock i SafeArrayUnlock przed i po pobierania elementu. Jeśli element danych jest ciągiem, obiektu lub wariant, funkcja kopiuje element w prawidłowy sposób. Parametr pvData powinien wskazywać na dużej wystarczająco bufor zawiera element.

W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::PutElement, SafeArrayGetElement

Index