COleSafeArray::GetDim

DWORD GetDim ( );

Wartość zwracany

Liczba wymiarów w tablicy bezpiecznej.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca liczbę wymiarów w obiekcie COleSafeArray.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Create, COleSafeArray::Redim, SafeArrayGetDim

Index