COleSafeArray::DestroyDescriptor

nieważne DestroyDescriptor ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zniszczenia deskryptora tablicy bezpiecznej. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Destroy, COleSafeArray::DestroyData, SafeArrayDestroyDescriptor

Index