COleSafeArray::DestroyData

nieważne DestroyData ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji zniszczenie wszystkich danych w tablicy bezpiecznej. Jeśli obiekty są przechowywane w tablicy, każdy obiekt jest zwalniana. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Destroy, COleSafeArray::DestroyDescriptor, SafeArrayDestroyData

Index