COleSafeArray::Destroy

nieważne Zniszczenia ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zniszczenia istniejącego deskryptora tablicy i wszystkich danych w tablicy. Jeśli obiekty są przechowywane w tablicy, każdy obiekt jest zwalniana. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::DestroyData, COleSafeArray::DestroyDescriptor, SafeArrayDestroy

Index