COleSafeArray::Create

nieważne Tworzenie ( VARTYPE vtSrc, DWORD dwDims, DWORD * rgElements );

nieważne Tworzenie ( VARTYPE vtSrc, DWORD dwDims, SAFEARRAYBOUND * rgsabounds );

Parametry

vtSrc

Podstawowy typ tablicy (czyli VARTYPE każdego elementu tablicy). VARTYPE jest ograniczony do podzbioru rodzajów wariantu. Można ustawić VT_ARRAY ani flagi VT_BYREF . VT_EMPTY i VT_NULL nie są prawidłowe typy podstawy dla macierzy. Wszystkie inne typy są prawne.

dwDims

Liczba wymiarów tablicy. To może być zmieniane po tablicy jest tworzony z Redim.

rgElements

Wskaźnik do tablicy liczba elementów w tablicy dla każdego wymiaru.

rgsabounds

Wskaźnik wektor bounds (po jednym dla każdego wymiaru) przydzielić do tablicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przydzielania i zainicjować danych dla macierzy. Ta funkcja będzie Wyczyść bieżące dane tablicy, w razie potrzeby. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  SafeArrayCreate

Index