COleSafeArray::Copy

nieważne Kopii ( LPSAFEARRAY * ppsa );

Parametry

ppsa

Wskaźnik do lokalizacji, w której powinna być zwrócona nowego deskryptora tablicy.

Uwagi

Tworzy kopię istniejącej macierzy bezpieczne. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  SafeArrayCopy

Index