COleSafeArray::Clear

nieważne Clear( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby je wyczyścić Tablica bezpieczna. Funkcja czyści tablicy bezpiecznej przez ustawienie VARTYPE obiektu VT_EMPTY. Bieżącą zawartość są zwalniane, a tablicy jest zwalniane.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  VariantClear

Index