COleSafeArray::Attach

nieważne Dołączyć ( V&ARIANTamp; varSrc );

Parametry

varSrc

Obiekt typu Wariant . Parametr varSrc musi mieć VARTYPEVT_ARRAY .

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby przekazać kontrolę nad danymi w istniejącej macierzy wariant obiektu COleSafeArray . Ustawiono typ źródła wariantz VT_EMPTY. Ta funkcja czyści bieżące dane tablicy, ewentualne.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Detach

Index