COleSafeArray::AllocDescriptor

nieważne AllocDescriptor ( DWORD dwDims );

Parametry

dwDims

Liczba wymiarów w tablicy bezpiecznej.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji przydzielić pamięci dla deskryptora tablicy bezpiecznej. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::AllocData, SafeArrayAllocDescriptor

Index