COleSafeArray::AllocData

nieważne AllocData ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji przydzielić pamięci dla tablicy bezpiecznej. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::AllocDescriptor, SafeArrayAllocData

Index