COleSafeArray::AccessData

nieważne AccessData ( void ** ppvData );

Parametry

ppvData

Wskaźnik wskaźnik do danych tablicy.

Uwagi

Pobiera wskaźnik do danych tablicowych. W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException lub COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::UnaccessData, SafeArrayAccessData

Index